Rođen je u Čongradu, u Mađarskoj 1893.godine, gde mu je otac bio u činovničkoj službi., a Crnjanski potiču iz Ilanče, u Banatu. Započeo je studije u Beču, a po izbijanju prvog svetskog rata mobilisan je i borio se u Galiciji protiv Rusa. Strašni ratni prizori uticaće na čitavo njegovo literarno stvaralaštvo.

Posle rata diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i radio kao profesor u četvrtoj muškoj gimnaziji. 1920.godine boravio je u Parizu, na studijama. U tom posleratnom periodu bavio se poezijom i bio jedan od vodećih avangardnih pesnika. Objavljuje pesničku zbirku “Lirika Itake”(1919), lirski roman “Dnevnik o Čarnojeviću”(1921), istorijski roman “Seobe” (1929).

Potom ulazi u novinarstvo, politiku i diplomatiju, a od 1928. zaposlen je u Pres birou vlade Kraljevine Jugoslavije i radi u diplomatskim predstavništvima u Berlinu i Rimu. Objavljuje i putopise “Ljubav u Toskani” i “Knjigu o Nemačkoj” (1931). 1935.godine odlazi iz zemlje i trideset godina provodi u inostranstvu, najpre kao diplomata, a potom kao emigrant. Drugi svetski rat ga je zatekao u Rimu, odakle je preko Lisabona otišao u London. Iz emigracije se vratio u otadžbinu 1965.U romanu “Seobe”, čiji je prvi deo napisao 1929. a drugi 1962.godine opisivao je tragično rasejanje Srba na širokim prostorima Srednje Evrope i Južne Rusije. Delo je nastalo na realnim istorijskim osnovama. 1962.godine napisao je i potresnu poemu “Lament nad Beogradom”. 1966.godine izlazi knjiga “Kod Hiperborejaca” i drama “Tesla”, a 1971.godine “Roman o Londonu”, koji opisuje njegove teke dane u emgraciji.

Miloš Crnjanski preminuo je u Beogradu 1977.godine i sahranjen u Aleji velikana na Novom groblju. Posthumno su objavljena dva nedovršena dela, monografija “Mikelanđelo” i diplomatski memoari “Embahade”.Njegova poetska ostvarenja smatraju se neprevaziđenim, celokupno njegovo delo je potresna poema o čovekovim snovima i idealima, padovima i porazima.

Miloš Crnjanski govori “Lament nad Beogradom”

Književnost