Domaća književnost

Laza Lazarević

Laza Lazarevic

“Pobratime, pusti me da se isplačem – poslednji put!” “Švabica” Laza Lazarević, veliki pripovedač i značajan lekar, rodio se 13.maja 1851.godine u Šapcu. Rođen je u trgovačkoj porodici. Otac Kuzman (poreklom Hercegovac)  vodio je trgovačku radnju zajedno sa svojim bratom. Oženio se sa petnaest godina mlađom Jelkom koja je tada imala svega petnaest godina. Ostala…

Oskar Davičo

Oskar Davico

“…O, ja sam san koji nema dna ni ruba.” “U sumrak” “Koren je srca – sunčan; drugi je razlog tugi.” “Karijatide” Oskar Davičo se rodio u Šapcu 18. januara 1909.godine u činovničkoj porodici. Otac mu je po političkom oprdeljenju bio socijalista, a po verskom ateista. Majka je bila izrazito lepa, brižna i tiha domaćica. Davičo…

Vladimir Nazor

“…Al šuti zbiljo! Ustaj, sne!” Na palubi   Vladimir Nazor je jedan od najznačajnijih hrvatskih pisaca. Za sobom je ostavio bogat opus pesama, pripovedaka, romana, eseja, priča za decu, putopisa, studija, dnevnik… prevedenih dela. Stvarao je vredno i bez književnih padova punih pet decenija. Najznačajnija u njegovom opusu je poezija (objavio je 20 zbirki pesama).…

Branko Radičević

branko radicevic-djordje jovanovic

…Moji pevi, ka mirisni cvet… Pesnik Branko Radičević je poput svitanja, orošene zore suncem obasjane, on je jutro novog dana za sve naše dane, mladost svih naših mladosti, nežnost, ljubav i divota  za sve naše doživljaje. Ali, kako život ima kraj, kako danu dođe mrak, tako i Branko ima reči, lepe reči, tešne al i…

Laza Kostić

Laya Kostic spomenik

…Hoćeš sunce da ti snesem da zasvetli suncu mom … Hoćeš zoru da te dvori? Hoćeš da te slavi dan? …                    “ Oj, Ta veruj veri mojoj “   L. Kostić   Laza Kostić je pesnik koji sluša svoje srce i iz njega govori, ali je njegov intelekt do te mere jak da uvek iskaže više…

Oton Župančić slovenački pesnik

Oton Zupancic

Pesniče, dužnost znaš! …Baci pesmu u svet, nadahnutu današnjim dobom, mi ćemo je pevati za tobom. …hitaj niz Savu, plovi niz Dravu – zub za zub, glavu za glavu! „Pesniče, dužnost znaš?“   Oton Župančić je slovenačko pesničko blago koje je svoju vrednost rasprostrlo sve do onog ko pesmu voli. Lepa pesma granice nema…ostaje u…

Rade Drainac

Rade Drainac

“Oči su da kradu zvezde…” “Erotikon”- Rade Drainac   Neobičnost pesnika kojem je pseudonim postao ime, dotakla je svaku dušu koja je naklonjena poeziji. Kad razmišljaš o Draincu, zaboravljaš da je bio čovek koji je imao i svakodnevnicu u kojoj je spavao, budio se, jeo… i čuješ samo pesnik. Ispred sebe stavio je svoje pesme…

Milan Ćurčin

Milan Curcin

…berući ljubičice izgubio sam put… (“Ne beri ljubičice”) …ja volim kad pada lišće… (“Na stranputici”) Nakon naznaka koje je u sebi nosila poezija Vojislava Ilića, pojavio se pesnik koji će započeti period moderne u srpskoj poeziji: Milan Ćurčin. Već njegovi prvi stihovi bili su znak da se nešto revolucionarno dešava ili kako kaže Bogdan Popović…

Aco Šopov

Aco Sopov

“Ispeh se na vrh bola” Aco Šopov je jedan od naznačajnijih makedonskih pesnika, ali i pesnika na prostoru jugoistočne Evrope. Začetnik je moderne u makedonskoj poeziji. Rodio se u Štipu 20. decembra 1923.godine. Detinjstvo je proveo u svom rodnom gradu. Imao je dva brata. Majka Kostadinka izazvala je u njemu ljubav prema poeziji. Njena bolest,…

France Prešeren

France Presern

Eh, taj čuveni „Sonetni venac” što ga vešto, lepo i sa toliko ljubavi napisa France Prešeren… Eh, koliko čovek može voleti! I koliko lepo pevati o ljubavi! Sve uz “mali” okov što je formi pevanja dao (kraj soneta isti je kao početak sledećeg, a prva slova stihova koji se ponavljaju ispisuju ime ljubljene Primićeve Julije…zbog…