Još ne sviće rujna zora,
još ne trepti list sa gora,
ne čuje se glas slavuja,
zoru da najavi.
Ne čuje se mizelfira,
niti svirka od pastira,
tišina je svud okolo,
sve živo počiva.
Ref.
Neka cveta rosno cveće,
nek se kiti s njim proleće,
ja ga neću više brati,
jer nije za mene.
Ja ga neću više brati,
jer ga nemam kome dati,
kome sam ga darivao,
zemlja je pokrila.