Čašu meda jošt niko ne popi,

što je čašom žuči ne zagrči;

čaša žuči ište čašu meda,

smiješane najlakše se piju.

….

U dobru je lako dobar biti,

na muci se poznaju junaci!

….

 

Ćud je ženska smiješna rabota!

Ne zna žena ko je kakve vjere;

stotinu će promijenit vjerah

da učini što joj srce žudi.

….

Ko na brdo, ak i malo, stoji

više vidi no onaj pod brdom.

….

Oči zbore što im veli srce.

Teško zemlji kuda prođe vojska.

….

Tvrd je orah voćka čudnovata,

ne slomi ga, al zube polomi!

….

 

Svak je rođen da po jednom umre,

čast i bruka žive dovijeka.

….

Udri vraga, ne ostav mu traga,

ali gubi obadva svijeta.

….

Bič sam božji za tebe ispleten

da se stavljaš šta si uradio.

….

Bez muke se pesma ne ispoja

bez muke se sablja ne sakova.

…………………………………………

Blago tome ko dovijeka živi

imao se rašta i roditi.

….

Vuk na ovcu svoje pravo ima

ka tirjanin na slaba čoeka;

al tirjanstvu stati nogom za vrat;

dovesti ga k poznaniju prava,

to je ljudska dužnost najsvetija!

….

 

Mlado žito, navijaj klasove,

pređe roka došla ti je žetva.

….

Neka bude borba neprestana,

neka bude što biti ne može.

Na groblju će iznići cvijeće

za daleko meko pokoljenje.

….

Med za usta i hladna prijanja,

a kamoli mlada i vatrena.

….

 

Kome zakon leži u topuzu,

tragovi mu smrde nečovještvom.

….

Usred podne da ga čovjek sretne,

sva bi mu se koža naježila

….

Pokoljenje za pjesnu stvoreno

vile će se grabit o vjekove

da vam vjence dostojne sapletu

vaš će primjer učiti pjevača

kako treba s besmrtnošću zborit.

….

Slavno mrite, kad mreti morate.

….

Svijet je ovaj tiran tiraninu

a kamoli duši blagorodnoj.

….

 

Zdravo tvoja glava na ramena,

ti ćeš pušku drugu nabaviti

a u ruke Mandušića Vuka

biće svaka puška ubojita.