Sedela sam za mašinom, šila sam.
Pitali me oficiri čija sam.

Maro, Marice, dušo i srce,
ti si moja ružica rumena!

Ne pitajte, oficiri, čija sam,
vodite me vašoj kući, vaša sam!

Maro, Marice, dušo i srce,
ti si moja ružica rumena!

 

PODELI: