Tag Archive for pozorisne predstave

Pozorište

Zijah Sokolovic

U pozorišnim predstavama, kao i na filmu, dominantnu ulogu ima glumac. Iako postoji značajna razlika između filmskog i pozorišnog glumačkog angažmana, monodrama Zijaha Sokolovića “Glumac…je glumac…je glumac” može da posluži kao svojevrsna definicija onoga šta glumac jeste bez obzira na vrstu umetnosti u kojoj se ostvaruje. Lep ali i zahtevan posao glumca traži od njega da…