Pozorište

U pozorišnim predstavama, kao i na filmu, dominantnu ulogu ima glumac. Iako postoji značajna...

Read More