Sad smo skupa tako ritko
ma se tišin, bit će boje
kad te vidin zasja svitlo
ti me gledaš priko voje

U životu sve se minja
uvik nikor sriću priči
još san žena, nisan stina
čuvan za te nike riči
u prolazu, u prolazu

Puše jugo, triska bura
i bonaca dikod svrati
još visoko stoji ura
ovo brime, ovi sati

Pusti, neka vitar nosi
one naše zadnje riči
svitlo sja u tvojoj kosi
tvoj me pogled i sad liči
u prolazu, u prolazu

Tebe i sad zove more
zvono tuče s kampanela
a mirišu neke zore
naša jubav srid tinela

I dok sidin u kavani
sve još tu na tebe sliči
sve je isto ka i lani
isti judi, iste riči
u prolazu, u prolazu

I dok čekan, teku ure
ko zna ča i kome broje
gledan nike stare cure
nima veze, bit će boje

Svit je ovaj krcat zlobon
vaja ti na more ići
ma bi prije tila s tobon
da izminin nike riči
u prolazu, u prolazu

Tekst: Jakša Fiamengo

2006

Meri Cetinić – biografija i video klipovi su ovde!