Već odavno spremam svog mrkova
da se krenem kasom od miline
da obidjem staze, staze svog detinjstva
za salašem želja da me mine

Al’ rekoše mi pre nekol’ko dana
da je srušen onaj salaš mali
nema više starog čardaka, ni djerma
ni debelog ‘lada od bagrema

Neću više ići na tu stranu
jer ne mogu suze u oku skriti
ili moram s tugom okrenuti glavu
i plakati, il’ se napiti

Sve je manje dobrih tamburaša
fijakera, snaša i salaša
sve je manje konja, konja koji jure
a u stvari nikuda ne žure

Nek vrag nosi moje snove puste
devojačke duge kose guste
nek vrag nosi tugom dobre tamburaše
fijakere, pesme i salaše

Neću više ići na tu stranu
jer ne mogu suze u oku skriti
ili moram s tugom okrenuti glavu
i plakati, il’ se napiti…
Zvonko Bogdan – biografija i video klipovi su ovde!