Ko je ko u Jugoslaviji? Ta se knjiga odavno ne štampa, ali to ne znači da se mi ovde ne možemo podsetiti nekih ljudi koji su ulepšavali naše živote. Podsetimo se zajedno na ovom mestu, znamenitih ljudi dvadesetog veka od kojih mnogi više nisu među nama…Kad nas neko od njih napusti osećamo kao da smo izgubili deo svog detinjtva ili mladosti.
                                         

PODELI: