Pesnik Matija Bećković rođen je 29. novembra 1939. godine u Senti. Gimnaziju je završio u Valjevu, a Filološki fakultet u Beogradu, na grupi za jugoslovensku i opštu književnost. Još kao gimnazijalac počeo je da objavljuje pesme, a kasnije, njegova poezija i proza izvođeni su na mnogim scenama. 1978.godine izvedena je “Međa vuka manitoga”, a potom i monodrame “Reče mi jedan čoek” i “Ne znaš ti njih”, pa poema “Če-tragedija koja traje”… Objavio je mnogo dela i dobio brojne nagrade. Navešćemo samo neke: poeme Vera Pavladoljska i Ćeraćemo se još, O Njegošu, Kosovo je najskuplja srpska reč… Za dopisnog člana SANU izabran je 1983. godine, a za redovnog 1991. godine.

Vera Pavladoljska – Matija Bećković tekst i video

Književnost

PODELI: