Neki trgovac u Bagdadu pošalje svog slugu na tržnicu, da mu kupi hrane. Posle izvesnog vremena sluga se vrati bled i drhćući mu reče: „Gospodaru, baš sada, na trgu, gurnu me u vrevi neka žena, a kad se okrenuh, videh – gurnula me je Smrt.

Pogledala me je i zapretila mi rukom. Molim te, pozajmi mi konja, da odmah odjašem iz ovog grada, ne bih li izmakao svojoj sudbini. Otići ću u Samaru, tamo me Smrt neće pronaći.“

Trgovac mu dade konja, sluga ga uzjaši, podbode mamuzama i natera da juri najbrže što je mogao. Tada trgovac dođe na tržnicu, ugleda mene među svetinom, približi mi se i upita: „Zašto si jutros pretila mome slugi?“ „Nisam mu pretila“, odvratih ja, „već se samo lecnuh od iznenađenja. Zapanjilo me što ga vidim u Bagdadu, kad noćas imam s njim sastanak u Samari“.

William Somerset Maugham (1874 – 1965)

Strana književnost