Aj bosiok se s rosom zamjerio
s rosom zamjerio
aj bedna roso aman
kad ćeš pasti na me

Aj zadržah se jadna gledajući
jadna gledajući
aj kako Mujo aman,
svoju dragu kara

Aj kazuj Kado gdje si noćas bila
gdje si noćas bila
aj i s kime si aman,
sanak boravila

Aj evo sablje evo ruse glave
evo ruse glave
aj il me ubi aman
il me mladu ljubi