Na alternativnoj sceni xx veka značajnu ulogu odigrao je međunarodni umetnički pokret: mail art. Reč je o dopisnoj(mail) umetnosti (art) koja nastaje sredinom 60-tih godina. Iskre ovog pokreta datiraju iz ranijeg vremena: Marsel Dišan je radio sa dopisnicama (1916. godina), italijanski Futuristi su štampali poštanske marke…međunarodna grupa Fluksus (1959. godina) prezentira nov način poimanja umetnosti kroz razmenu radova umetnika širom sveta (Fluksus festivali i publikacije, slanje neobicnih umetničkih materijala poštom). Iz ove grupe izdvojiću samo Joko Ono jer smo svi voleli Džona Lenona i intrigirala nas je pojava te neobične žene u njegovom životu. Ko je gledao intervju Lenona i Joko na našoj TV mogao je primetiti da ta žena nosi u sebi neku novu dimenziju življena – stvaranja.
Iako izgleda na prvi pogled neobično, jer smo navikli da na Japan gledamo kao na zemlju koja u najvećoj meri čuva i neguje svoju tradiciju, ovde je avangardni pokret grupe Gutai sa slanjem pošte umetničke sadržine počeo već 50-ih godina.
Kolažista Ray Johnson u Njujorku osniva Njujoršku dopisnu školu umetnosti
1962. godine. Imao je 200 asistenata sa kojima je razmenjivao mišljenja o umetnosti, umetničke radove i publikacije.
Mail art mreža brzo se proširila svetom i nije zaobišla ni Jugoslaviju gde je inicijator pesnik (signalizam) Miroljub Todorović koji je smatrao da treba revolucionisati jezik (uvođenje simbola, formula, slog i slovo postaje znak koji se rasprostire po citavoj stranici, ubacivanje vizuelnih i muzičkih elemenata, jezik iskaza iz egzatnih nauka) kojim se pesnik služi kako bi mogao da stvara u duhu svoga vremena i da se obraća konkretnim ljudima koji će i sami biti pokrenuti:“Komuniciram (opštim), dakle postojim, dakle stvaram.“
Izdvojiću njegovu reč ZAUSTENJAO sam se kojom je kako kaže dobro izrazio penjanje, zaustavljanje i stenjanje….
Ubrzo se pridružuju i aktivno stvaraju ovom avangardnom pokretu koji koristi i reč i sliku i gest, naverbalne znakove, simbole, muziku …u novoj formi (umetnost na daljinu) i svetski poznat mail artista Andrej Tišma, Dobrica Kamparelić, Jaroslav Supek, Nenad Bogdanović i mnogi drugi.
Ono što je zajedničko svim mail artistima jeste sredstvo kojim se uspostavljaju odnosi među umetnicima i onima koji to nisu. Umetnički materijal se šalje poštom. Umetnički materijali kruže svetom i stvaraju vezu među ljudima: umetnicima i svima koji u kruženju dopisnog materijala pronalaze sebe. Umetnik-pojedinac započinje slanje na različite adrese, tako da se mnogi do tada nezainteresovani ljudi angažuju u prosleđivanju materijala, u mnogima se probudi stvaralačka energija te se i sami uključuju u stvaranje umetničkog materijala koji prosleđuju na isti način. Tako se uspostavlja kreativna mreža među ljudima širom sveta. Poslušajmo reči Andreja Tišme:
“On (pokret) je utočište svim kreativnim ljudima u svetu koji žele da podele sa drugim ljudima snove o boljem, zabavnijem i poštenijem svetu”.
Kroz dopisne poruke mail artista budi se stvaralačko u čoveku i svi koji učestvuju u toj mreži u isto vreme svojim delanjem predstavljaju jedan osoben kreativan čin. Jedan umetnik budi “hiljade usamljenika”(Andrej Tišma).
Iako sadržaj pošiljke ničim nije limitiran, uobičajeno je da prave umetničke ptt marke, razglednice sa porukama koje bude uspavanog čoveka, gumene pečate koji ostavljaju različite otiske ( telo žene…)…perfomanse (umetnost ponašanja), da bi se sa razvojem tehnike počelo sa štampanjem fanzina ( alternativne publikacije)….
Mnogim svojim radovima uspeli su da čoveka zbune, zamisle, prenu i na taj način uključe u ovaj pokret velike umetničke zajednice.

Više od svega rečenog saznaćete iz jednog zanimljivog rada Andreja Tišme koji je kružio svetom: cvetna spoljašnja strana razglednice a na pozadini tekst – samo dve reči – KAKO STE –

Hej čoveče, nisi sam, evo neko – čovek – te pita nesto o čemu bi hteo nešto reći…

Sa nekoliko radova Andreja Tišme i ponekog stranog mail artiste ilustrovaćemo ovaj zanimljiv i nadasve human umetnički pokret. Njihovi radovi namenjeni su komunikaciji, vašem buđenju, porukama iniciranoj energiji koja ima za cilj humanost i to joj je osnovna odrednica lepote.

Napomenuću još da umetnik sam finansira svoj projekat i da projekat ne donosi nikakav profit.

Mi smo svedoci ovog umetničkog pokreta i obeleženi smo njime.. Neko ga prihvata, neko ne prihvata, a neko je prešao preko njega kao da ne postoji jer i nije čuo ništa o tome. Neka se kulturna dešavanja preskaču iz različitih razloga, ali to ne znači da nismo obeleženi njima. Kao deo kulturološke zajednice talasamo istim putevima često i ne znajući zašto su nam putevi takvi kakvi jesu.

 

Radovi Andreja Tišme

Slavica Štulić

Posetite i Vaš kutak

PODELI: