Proljeće na moje rame slijeće, đurđevak zeleni,
đurđevak zeleni, svima osim meni.

Drumovi odoše a ja osta, nema zvezde Danice,
nema zvezde Danice, moje saputnice.

Hej, kome sada moja draga, na đurđevak mirise,
na đurđevak mirise, meni nikad više.

Evo zore, evo zore, Bogu da se pomolim,
evo zore, evo zore, hej, đurđevdan je,
a ja nisam s onom koju volim.

Njeno ime neka se spominje svakog drugog dana,
svakog drugog dana osim Đurđevdana.

 

 

PODELI: