Bakalnice i male prodavnice, tek poneka robna kuća i samoposluga su bila mesta gde smo kupovali. Stiskali bi smo žute banke u malenim šakama i trčali do prve prodavnice da kupimo žvaku ili čokoladnu bananicu …