Svitaće zore, zore,
prolaziće dani,
a ja i srce moje
ostajemo sami ..

Kunem ti se životom
i ranjenom dušom svom,
kunem ti se, kunem,
ubi me tuga za tobom …

Kunem ti se životom
i ranjenom dušom svom,
kunem ti se, kunem,
ubi me tuga za tobom …

Brojaće drugi, drugi
poljupce u tami,
a ja i srce moje
ostajemo sami ..

Kunem ti se životom
i ranjenom dušom svom,
kunem ti se, kunem,
ubi me tuga za tobom …

Kunem ti se životom
i ranjenom dušom svom,
kunem ti se, kunem,
ubi me tuga za tobom …

Opet će cveće, cveće
mirisom da mami,
a ja i srce moje
ostajemo sami ..

Kunem ti se životom
i ranjenom dušom svom,
kunem ti se, kunem,
ubi me tuga za tobom …

Kunem ti se životom
i ranjenom dušom svom,
kunem ti se, kunem,
ubi me tuga za tobom …