1.verzija:

Akšam mrače, moj po Bogu brate,
a jacijo, moja posestrimo!
Pola noći, pola dobra moga,
eto zore, dušmanina moga!
Da zna zora, šta je milovanje,
ne b’ svanula za godinu dana,
a kamoli za dva, za tri sata!

2.verzija:

Akšam mrače, moj pobogu brate,
A jacijo, moja posestrimo.
Pola noći, pola dobra moga,
Eto zore, dušmanina moga.
Da zna zora šta je milovanje,
ne b’ svanula za tri b’jela dana.

 

PODELI: