Neće biti lako
Mislit ćeš da je to čudno
Kad ti pokušam objasniti kako se osjećam
Da još trebam tvoju ljubav
Nakon svega što sam napravila
Nećeš mi vjerovati
Svešto ćeš vidjeti
Bit će djevojka koju si nekad znala
Mada je sređena, do devetke
U šesticama i sedmicama s tobom
Morala sam dopustiti da se to dogodi
Morala sam mijenjati
Nisamo mogla ostati cijeli svoj život dolje u podnožju
Gledati kroz prozor
Kloniti se sunca
Zato sam odabrala slobodu
Trčakarala naokolo isprobavajući sve novo
Ali ništa me se ni najmanje nije dojmilo
Nikad nisam ni očekivala da hoće
Ne plači za mnom, Argentino
Istina je da te nikad nisam ostavila
Kroz sve moje divlje dane
Kroz moje ludo postojanje
Održala sam obećanje
Nemoj biti na distanci
A što se tiče bogatstva i slave
Nikad ih nisam pozvala da uđu
Mada se svijetu činilo
Da je to bilo sve što sam priželjkivala
To su obmane
Nisu rješenja
Koja obećavaju biti
Odgovor je bio ovdje svo vrijeme
Volim te i nadam se da ti mene voliš

Ne plači za mnom, Argentino

Ne plači za mnom, Argentino
Istina je da te nikad nisam ostavila
Kroz sve moje divlje dane
Kroz moje ludo postojanje
Održala sam obećanje
Nemoj biti na distanci

Jesam li rekla previše?
Ne mogu se sjetiti ničega više što bih ti rekla
Ali sve što ti moraš je
Pogledati me da bi znala
Da je svaka riječ istina

 

 

Don’t cry for me Argentina

 

 

It won’t be easy, you’ll think it’s strange
When I try to explain how I feel
That I still need your love after all that I’ve done
You won’t believe me
All you will see is a girl you once knew
Although she’s dressed up to the nines
At sixes and sevens with you
I had to let it happen, I had to change
Couldn’t stay all my life down at heel
Looking out of the window, staying out of the sun
So I chose freedom
Running around, trying everything new
But nothing impressed me at all
I never expected it to
Don’t cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don’t keep your distance
And as for fortune, and as for fame
I never invited them in
Though it seemed to the world they were all I desired
They are illusions
They’re not the solutions they promised to be
The answer was here all the time
I love you and hope you love me
Don’t cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don’t cry for me Argentina
The truth is I shall not leave you
Though it may get harder for you to see me
I’m Argentina
And always will be
So I chose freedom
Running around, trying everything new
But nothing impressed me at all
I never expected it to
Don’t cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don’t cry for me Argentina
The truth is I shall not leave you
Though it may get harder for you to see me
I’m Argentina
I’m Argentina
I’m Argentina

PODELI: