Snijeg se topi, sve se topi,
moja draga.
Naša mladost, naša snaga,
sve se topi.
Sunce popi žrtvu svoju.
Tišino na Mirogoju,
sjeto vječnog praga.
Snijeg se topi, sve se topi,
moja draga.

Snijeg će proći, sve će proći,
moja draga.
Naši dani, burne noći,
sve će proći.
Tvoje oči
bit će blijede
Tvoje kose bit će sijede
Ljepoti ni traga.
Snijeg će proći, sve će proći,
moja draga.

Bol će minut, sve će minut,
moja draga.
Smrt će naše breme skinut.
Kuda će se duša vinut,
tko će znati?
Zemlja će smirenje dati:
mora biti vaga.
Bol će minut, sve će minut,
moja draga.

Snijeg se topi, sve se topi,
moja draga.
Naša mladost, naša snaga,
sve se topi.
Sunce popi žrtvu svoju.
Tišino na Mirogoju,
sjeto vječnog praga.
Snijeg se topi, sve se topi,
moja draga.

PODELI: