U SFRJ svakog 29.novembra uzbuđeni đaci-prvaci na prigodnoj svečanosti dobijali su crvene pionirske marame i plave kape-titovke, postajući tako ponosni pioniri, a njihovim roditeljima sledovala su dva slobodna praznična dana, koja bi se često produžila za koji dan više. Za većinu stanovništva proslava Dana Republike, zgodno se poklapala sa terminom tradicionalnog svinjokolja po selima, što je bio povod za okupljanje rasute familije…

Dan Republike – SFRJ praznovao se od 1945.godine, u spomen na događaje u Jajcu iz 1943.godine. Partizanski pokret održao je Drugo zasedanje svog vrhovnog zakonodavnog tela, AVNOJ-a, na kome je doneto nekoliko važnih odluka. Formiran je Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, država više nije bila kraljevina, kralju Petru II Karađorđeviću i vladi u izbeglištvu je zabranjen povratak u zemlju, koja će po završetku rata, 1945.godine postati FNRJ-federacija šest ravnopravnih republika.

Slikar Đorđe Andrejević Kun je oblikovao grb nove države, koji je predstavljen sa pet baklji, okruženih žitom, i koje gore zajedničkim plamenom (simbolizuje pet naroda: Srbe, Hrvate, Slovence, Makedonce i Crnogorce). Dve decenije kasnije dodata je i šesta baklja, koja predstavlja Muslimane-Bošnjake. Osnovan je i TANJUG, telegrafska agencija nove Jugoslavije, koja je u svet slala vesti o antifašističkoj borbi. Josip Broz Tito je dobio čin Maršala Jugoslavije.

 

PODELI: